זכויות בסיסיות שמגיעות לעובדים

דיני העבודה במדינת ישראל, מסדירים זכויות להם זכאים עובדים. אותן זכויות מוסדות על ידי כלים שונים, לרבות הסכמים קיבוציים. בכתבה הבאה, נדבר על הזכויות הבסיסיות המגיעות לעובדים.

זכות מס' 1 – הגנת שכר

כל עובד זכאי לקבל שכר על עבודתו עם סיום החודש. השכר לא יתקבל מאוחר יותר מה-9 לחודש העוקב. כמו כן, המעסיק נדרש לספק לעובד תלוש שכר.

זכות מס' 2 – הפרשה פנסיונית

לאחר שחולפים 6 חודשים מיום תחילת העבודה של העובד, המעסיק נדרש להפריש לו כספים לקופת פנסיה. כמו כן, אם היה לעובד ביטוח פנסיוני ממקום העבודה הקודם, הרי שהמעסיק צריך להפריש לו את הכספים לאחר 3 חודשים רטרואקטיבית מיום התחלת העבודה.

זכות מס' 3 – מתן הודעה לעובד בנוגע לתנאי העבודה

כל מעסיק נדרש לספק לעובד הודעה שיפורטו בה פרטים הקשורים לתנאי העבודה והשכר וכל זאת בתוך 30 ימים מהמועד בו התחיל העובד לעבוד במקום העבודה.

זכות מס' 4 – תשלום שכר מינימום

על פי החוק, על המעסיק לשלם לעובד שכר שלא יהיה נמוך משכר המינימום החודשי, השעתי והיומי הקבועים בחוק.

זכות מס' 5 – שעות נוספות

אם העובד עובד שעות נוספות, הוא יקבל תגמול מיוחד ומה הכוונה? אם הוא עבד 5 ימים ומטה בשבוע, הוא יהיה זכאי לקבל תגמול לאחר שהשלים 9 שעות עבודה. כמו כן, אם עבוד 6 ימים ומעלה, אז יהיה זכאי לקבל תגמול לאחר שהשלים 8 שעות עבודה. במידה ועבד בלילה, יהיה זכאי לקבל תגמול לאחר שהשלים 7 שעות עבודה.

זכות מס' 6 – יום מנוחה שבועי

כאשר יום העבודה נמשך 36 שעות ברצף, כל עובד יהיה זכאי לקבל יום מנוחה פעם בשבוע. אגב, אם העובד עבד ביום המנוחה שמגיע לו, הוא אמור לקבל תגמול של 150 אחוזים. כמו כן, אם עבד שעות נוספות ביום המנוחה, התגמול בשעתיים הראשונות יהיה 175 אחוזים.

זכות מס' 7 – חופשה שנתית

מדובר על מספר ימי החופשה שמגיעים לעובד מדי שנה ועל פי החוק. עובד זכאי לקבל 15 ימי חופשה בכל שנה וזאת לאורך 4 השנים הראשונות בעבודה שלו. אגב, אם העובד עובד 5 ימים בשבוע, הוא יקבל 11 ימים ואם הוא עובד 6 ימים, יקבל 13 ימים.

זכות מס' 8 – דמי חג

כל עובד יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג במהלך השנה. יש סה"כ 9 ימי חג בהם, יום אחד עבור חג השבועות, יום אחד עבור יום העצמאות, יומיים עבור חג הפסח, יומיים עבור חג סוכות, יום עבור יום כיפור ויומיים עבור חג ראש השנה.

זכות מס' 9 – דמי הבראה

כאשר העובד השלים שנת עבודה אצל המעסיק, הוא יהיה זכאי לקבל דמי הבראה. הסכום יהיה על פי הסכום הקבוע בצו הרחבה. אם מדובר על המגזר הפרטי, הסכום הוא 378 שקלים ואם מדובר על המגזר הציבורי, הסכום הוא 421 שקלים.

זכות מס' 10 – דמי נסיעות

יש הגדרת מרחק סבירה ממקום מגוריו של העובד למקום העבודה. לא חשוב אם העובד הולך ברגל לעבודה או שהוא צריך לנסוע, הוא זכאי לקבל החזר בגין הוצאות נסיעה. מבחינת החזר ההוצאות, הוא יהיה תואם למחיר נסיעה עבור יום. אגב, מלבד האופציה הזאת, יש אופציה נוספת והיא שהעובד יקבל החזר הוצאות בהתאם לעלות של כרטיס חופשי חודשי.

זכות מס' 11 – חובת השימוע

כל עובד זכאי להליך שימוע לפני הפיטורים שלו. במסגרת הליך זה, יש שיחה מסודרת והעובד יכול להתגונן מפני הפיטורים שלו. אגב, אם המעסיק לא פועל כמו שצריך בנושא חובת השימוע, העובד יכול לתבוע אותו והוא עשוי לקבל פיצויים וזאת משום שהפיטורים נעשו שלא כחוק.

זכות מס' 12 – הודעה מוקדמת

אם המעסיק החליט לפטר את העובד, העובד יהיה זכאי לקבל הודעה מוקדמת. ההודעה תהיה בהתאם לתקופת עבודתו ועד לתקופה של חודש. אגב, גם במקרה בו העובד מחליט להתפטר, הוא מחויב לתת הודעה מוקדמת למעסיק.

זכות מס' 13 – פיצויי פיטורים

אם העובד התפטר בנסיבות מתאימות או שפוטר, הוא יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים. סכום הפיצויים יהיה לפי המשכורת האחרונה כפול מספר שנות הוותק של העובד במקום העבודה.

By admin